C AllStar升呢做老闆

組合C AllStar昨日現身中環蘭桂坊,出席有份投資的西餐廳開幕。問到四子擁有多少股份?他們指因去年演唱會成績很好,故老闆撥出部分盈利來投資這間餐廳兼鼓勵四子。至於可會諗賺錢,On仔笑說:「唔係為賺錢,錢嘅就老闆話事,主要係推動廣東歌。」更有意每個月舉行粵語流行歌的活動。