Lea T.星級粉絲必捧場

名模Lea T.現身CATCH Juicery舉行的時裝活動,她透露是該店的粉絲,所以任何活動也不錯過,問到可有興趣做生意?她坦言:「如果時裝嘅話,我會想推出內衣、泳衣同運動裝,因為我比較熟悉,我對同健康有關嘅生意都有興趣,好似有機食品同果汁,我身邊朋友都係好健康嘅人。」

同場還有玩具大王蔡志明姪仔蔡加頌,早前堂弟蔡加讚的太太汪圓圓誕下孖仔,加頌稱仍未有機會探望,已有兩個小朋友的他被問到可會再添丁?他說:「暫時未有打算,但仲有空間,40歲前都可以再生。」

CATCH Juicery

網址:http://catchjuicery.com

地址:中環威靈頓街67號