JM恨戀黎明

文詠珊(JM)昨出席眼鏡活動時,對於舊老闆黎明與合作多年的經理人陳善之(Joe)拆夥,並有傳事件與Joe去年未能挽留JM有關,JM謂:「唔係報道所講咁,一直有同佢哋保持聯絡。每個人喺唔同時間想做唔同事,可能Joe想試其他嘢。(請Joe幫你手?)依家做嘢幾好,有幾個人幫手,勤力做嘢先,遲啲會同佢食飯。」

JM說經常與黎明見面,問有否談生意經?她笑說:「我都想,有好多嘢請教佢,我哋咩都傾。(合作?)我成日叫佢開戲畀我!」她指不介意與黎明演情侶:「大家咁熟,演起嚟都舒服啲。」