JW 行山似塞車

歌手JW與周國賢昨日出席活動,提到早前她在社交網上載跟鄧紫棋(G.E.M)一起行山的照片,她說:「我哋星期日去咗行山。(你性感搶鏡?)冇咁諗過,只係成班朋友行,不過估唔到咁多人,好似塞車咁。」她透露已簽約新公司數月,但不肯透露簽多少年:「已經出咗一首新歌。(走性感路線?)公司同我嘅理念一樣,要健康,冇話露啲咩。」

周國賢表示正籌備11月舉行的音樂會,為免到時在台上哭,現時要多看慘情電影訓練自己。