Kawaii為影迷謀好戲

藝人Kawaii及關伊彤昨為活動任主持,伊彤的3歲大女更上台與眾小朋友及嘉賓陳凱琳、徐肇平玩遊戲。Kawaii說:「遲啲會去馬來西亞,傾搞啲電影過嚟香港發行,希望引進啲好戲畀香港觀眾。」

關伊彤則謂:「之前一家大細去咗新加坡同馬來西亞玩,兼同大女慶祝生日。我同細女又拍咗個嬰兒用品廣告,遲吓會出街。」