JW賣二手衫落力sell客

歌手JW昨日出席環保賣衫活動,她表示拿了很多自己、母親、姊姊和好友的衫出來賣,以支持活動,她說:「屋企就冇位擺,所以要拎出o黎。我從未試過拎衫出o黎賣,都要落嘴頭sell,有客人要求我示範啲衫。」

問到何時簽新公司?她表示就快會落實,現正比較不同公司的offer,她說:「我仲有5年就30歲,呢5年好緊要,要諗得好仔細好清楚先簽。依家會先以音樂為主先,再慢慢發展。我自己偏向想要細嘅本地公司,可以專注喺我度。」