now密斟成事 梁思浩入ATV做節目

同業出手救亞視,其中由梁思浩主持的now節目《娛樂審死官》將與亞視合作,並租用其廠房進行拍攝,節目將於本周四亞視廠房錄影,而亞視執董葉家寶對無綫出錢出力,包括用逾百萬元買粵語長片及需要時借出新聞片幫忙大表感激:「同無綫係有合作,過往有粵語長片好耐冇播,無綫買咗播放權。(以六位數買?)數字可觀,但係商業秘密。(同李寶安接觸?)有唔同渠道同人聯絡,多謝各個媒體對亞視關心!(《審死官》借亞視廠拍?)有傾過租場,佢哋想喺亞視錄影廠做一集,講有關亞視人情味,喺亞視做特別有意思。(王征捲入桃色風波?)亞視唔會作任何評論,平時同王生接觸,覺得佢係正人君子。」