Crayon攻內地掘金 曲赤被鹹豬手

Rapper曲赤與DJ黃雅斯(Szebi)最近組成組合Crayon,二人早前一同到內地登台掘金,一個負責打碟、一個Rap歌,令現場氣氛高漲。問到Szebi可會擔心fans太熱情?曲赤即搶答說:「唔會嘅,我企喺台前Rap,佢喺後面打碟,有人衝上台都有我頂住,哈哈!」Szebi亦笑言自己不是行性感路線,故不擔心被鹹豬手。她笑言:「上次反而係有男人上台攬住曲赤。」見慣大場面的曲赤當然處變不驚,更笑言希望下次衝上台攬着他的是女歌迷。