Mandy Lieu 緋聞冇帶挈工作

名模Mandy Lieu昨日以代言人身份,低胸上陣為健康產品拍攝廣告,問到酬勞,她說:「係開心嘅數字,原來品牌老闆係我戲迷。」並透露稍後有機會到歐洲為該產品拍攝特輯,大感興奮,更笑言若有機會濕平,定會喪買。

而她稍後將為電影宣傳,問她是否多得緋聞帶挈令工作量增加?她否認:「都係差唔多,只係之前成日喺外地做嘢,少喺香港。」至於還有甚麼廣告想拍?她想也不想就說:「衞生巾,因為洗頭水、牙膏廣告都拍過。」