JM指霆鋒少講家庭事

謝霆鋒前緋聞女友藝人文詠珊(JM)仍身在米蘭睇騷,現身Anteprima時裝騷的她被問到有傳王菲有喜,她說:「我都冇跟,我schedule都好忙,日日瞓三、四個鐘。(唔好奇八卦咩?)如果有喜咪恭喜。其實我識嘅霆鋒係唔多講自己家庭事,自己亦冇問。」

提到網友替栢芝不值,問JM覺不覺得愛的反面就是恨?她說:「愛情方面係好複雜,自己經驗嚟講,自己處理到。(係唔係覺得唔開心就要將感情放下?)自己都睇化。我都經歷過好長過程(指愛情),學識成長同放低,係人生一個課堂。」她表示與霆鋒是朋友,但並非認識得太深入,故不清楚他是否好爸爸,但明白小朋友夾在大人中間會很慘。