J.Arie籲學生勿染賭癮

歌手J.Arie昨日到學校宣傳反沉迷賭博,她自言不會沉淪賭海:「我覺得贏吓贏吓就會輸番晒,所以冇衝動去賭,我都係少少哋賭50蚊,同埋多數都係玩釣魚機,呢類趣味性高啲。」而她表示得知現時有些中學生更非法賭外圍,幸好身邊沒有這類朋友。