Naomi性感內衣會情人

今天是中西方情人元宵佳節,o靚模馮鎵瀠(Naomi)就自爆有追求者及舊愛約會,不愁寂寞,問到最想過的情人節?她笑說:「我會揀下午食情人節餐,因為夜晚太多人,怕畀人影到我嘅男伴。我仲會自己整甜品同埋着性感內衣添!」她又謂有追求者相煮情人節餐給她,但認為對方太急進而婉拒了。