Celia K.曲奇誘韓男

陳靜師妹郭穎兒(Celia K.)今個情人節要在工作中度過,但已整定「I Love U」字樣及卡通人物形狀的曲奇向意中人表達心意,問Celia是否有對象?她說︰「有韓國嘅朋友想試我啲曲奇,我會叫佢哋嚟食。」Celia又恨收異性送的99支花︰「如果錢、男人同花畀我揀,我會揀收花。收到花即係有男人,但有男人唔一定收到花,錢太現實,情人節係講心唔講金。」

場地︰Easy Chef W+Cooking Studio