Bosco傷鼻浸海水 閉氣捱凍

無綫小生黃宗澤(Bosco)上月底在家中不慎撞到廁所門,鼻骨撞腫兼即時「爆缸」,有傳他要縫上5針,令拍攝中的劇集《點金勝手》一度暫停。不過,Bosco只休息幾日後便復工,日前與女主角徐子珊到小欖海灘趕拍新劇。

子珊肉緊搵交嗌

當日天氣相當寒冷,但Bosco只穿單薄恤衫上陣,扮演病人的子珊則頭戴冷帽及穿格仔恤衫。在劇中飾演情侶的兩人,當日並非拍攝親熱戲,反而要肉緊鬧交,見子珊嗌至聲嘶力竭,Bosco則表現較為冷靜,其後子珊突然拿刀刺向Bosco,受傷的Bosco不支倒臥沙灘,頭部浸在海水中,子珊以為Bosco已死,便跪在他旁邊喪喊!難為傷口未愈的Bosco表現專業,為配合拍攝多個角度,多次閉氣浸在水中,全身盡濕,非常慘情。

Bosco受訪時,被問負傷捱冷開工是否很辛苦?他直言:「都幾凍,衣衫又單薄,最慘係個頭要浸水,咁啱有浪捲上嚟,搞到啲水入晒個鼻度。(傷口浸晒海水,唔怕發炎?)其實都好得七七八八,男仔有疤都唔怕啦!化妝又可以遮到。」

文:影視組