Cool魔大熱稱帝 鍾嘉欣喊爆封后

【陳永峯馬來西亞直擊】無綫視帝視后本月16日才頒發,昨晚「Cool魔」張智霖(Chilam)先拔頭籌在馬來西亞稱帝,鍾嘉欣首度封后並喊住致謝辭。馬國明及楊怡則冧莊螢幕情侶獎。

多位無綫小生花旦昨晚在吉隆坡出席《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2013》(前名:《Astro我的最愛頒獎典禮》),此盛事向來被視為無綫《萬千星輝頒獎典禮》前哨戰,頗受注目!

賽果由10萬觀眾投票,「我的最愛電視男主角」由「Cool魔」Chilam憑熱爆作《衝上雲霄II》大熱奪得,他說:「估唔到大家鍾意睇我做姦淫擄掠嘅角色,多謝杏兒、馬國明同吳卓羲,希望第三集或者電影版可以再合作。」至於鍾嘉欣則揮低田蕊妮,憑《巨輪》首奪「我的最愛電視女主角」,她喊住致謝辭:「真係冇諗過!咁多年大家都咁支持我,多謝你哋!」上至高層、下至掃地員工,她都不忘多謝。

謙仔定欣冧莊

羅仲謙及胡定欣齊憑《衝II》得配角獎,兩人均是冧莊,定欣眼紅紅說:「儲咗兩個配角獎,唔知下次有冇得提名女主角呢?」宣布謙仔得獎時,楊怡激動笑晒,其後謙仔上台前跟眾藝人握手卻避過楊怡,台上他亦希望下次可提名主角,但未有多謝女友楊怡。馬國明及楊怡則憑《On Call36小時II》冧莊「最喜愛TVB螢幕情侶」。另外15個最喜愛TVB電視角色分別是Chilam、胡杏兒、吳卓羲、胡定欣、王祖藍、陳展鵬、蕭正楠、田蕊妮、鍾嘉欣、馬國明、楊怡、黃智雯,至於吳鎮宇、陳法拉及黃宗澤則缺席。阿田在台上向老公杜汶澤說「我愛你」。而《衝II》贏得「最喜愛TVB電視劇集」獎,成為大贏家。

香香最具潛質

袁偉豪及岑麗香奪最具潛質男女藝員,兩人激動眼濕濕;《超級無敵獎門人終極篇》奪綜藝節目及主持獎,曾志偉說:「做咗18年都係收視冠軍,見好就收,可能諗吓新節目。」容祖兒主唱的《On》劇主題曲《續集》奪劇集歌曲獎。此外,被力捧的鄭俊弘夥同林欣彤、馮允謙及胡鴻鈞打頭陣獻唱,全晚他更出場三次!而10歲童星李馨巧獻唱後,司儀王祖藍笑言從未見過矮過他的影后。