Bob谷腩傾電話

最近忙於為囡囡搞入學的DJ林盛斌(Bob),前日和藝員翟凱泰(泰臣)於銅鑼灣百德新街拍攝魔術節目,未埋位時Bob狀甚苦惱地當街坐在梯級講電話,身上的西裝背心將其圓圓的肚腩谷到一截截,相當搞笑。

其後Bob趁未正式拍攝,密密食唔停口,看來其肥嘟嘟身形絕對是得來有原因,未幾搞笑能手泰臣亦飲住咖啡來到,兩人一見面雞啄唔斷,然後再齊齊開工。