AD2當街除褲逼人聞

o靚模組合AD2昨午在銅鑼灣鬧市宣傳寫真,Amy受訪時突然從心口抽出一件比堅尼,另一成員Aily則掀起Amy的裙拎出褲仔,欲送給做媒的疑似男工作人員,豈料記者拍照後對方已不見人影,兩女惟有隨便「送禮」給圍觀的男途人,Aily又逼該名男途人聞褲仔,更意圖將褲仔笠在對方頭上,嚇得男途人立即向後縮。

之後Amy又送安全套給另一名男粉絲,並即場為他套上手指,尷尬的男粉絲驚到手震,行為令人咋舌!

Amy表示出寫真是讓港人減壓,Aily即語出驚人稱其寫真是為宅男解決生理需要,書中更有極度意淫的「啜奶」照。Amy又謂:「我哋唔係豁出去,有啲人鍾意清純,有啲人鍾意Heavy Taste(重口味)。」

不過,梁永鏗律師表示AD2的行為已構成不雅行為,他說:「佢哋已經係犯咗簡易條例嘅《不良表演》,喺公眾地方做不雅行為就已經可以報警拉佢哋,最高監禁一年及罰款二萬五千元。」梁律師又指AD2已有機會觸犯非禮或襲擊罪:「非禮最高就監禁十年,而襲擊就最高監禁一年。」