Herman重整無綫音樂方向

何哲圖(Herman)本月底將入主附屬無綫的星夢唱片擔大旗,對於無綫音樂總監鄧智偉突然劈炮唔撈,Herman昨日表示:「有聽過,但我未正式返工,未知詳情,(佢拖四個一齊走翹起無綫?)相信唔會有影響,亦唔會諗,佢有好發展祝佢順利,無綫成個音樂嘅大方向重整緊,星夢娛樂11月中就會正式向外公布。」

Herman旗下歌手許廷鏗,對鄧智偉突然請辭表示並未有留意,他昨接受電話訪問時承認有聽聞過轉變的傳聞:「我都係啱啱先知呢件事,要了解吓先。」有指今次乃派系之間的鬥爭,他說:「我諗唔係,作為一個歌手都係負責番唱歌。」