Kumiko 峰騷迎颱風

Mandy Lieu師妹清穗久美子(Kumiko)日前以六位數字接拍纖體廣告,雖然當日掛起八號風球,不過Kumiko表現專業,更穿性感比堅尼上陣,拍足八粒鐘仍無半點疲態。為求拍攝完美,她事前僅靠以飲品醫肚,更分享瘦身心得:「食嘢要有次序,唔好食大個胃。另外,我又會留意行路姿勢,咁先唔會令小腿造成肌肉。」Kumiko又賣口乖稱試用產品後,成功減了四磅:「依家呢個磅數係好多年都未試過,真係好開心呀。」