JuJu揀男友要識食

武打女星陳鈺芸(JuJu)最近撈過界做才女,出書教餐桌禮儀,JuJu說有次與一位男士食飯時,該男士竟叫侍應收回送上的餐前小食,全程又表現失禮,令她很尷尬,她說:「餐桌禮儀可以睇得穿一個人,佢乜都唔識真係扣晒分。」

問JuJu如遇上心儀對象,應如何出擊?JuJu認為最緊要做自己,又說女人必須有必殺技:「我以前有個男友,成日要我整煲仔飯,識煮嘢食真係好重要。」愛得灑脫的JuJu又很同意「唔啱無謂一齊」的道理:「曾經有個男友強迫我改變衣着,夾硬改變自我唔會長久,最重要做自己。」