Dominic反擊有代溝

面對寫真集被Bob和Ana R.批為「最差三甲」,幾位主角昨日在接受電話訪問為自己大平反,被插乸型的Dominic表現最激動,他暗寸Ana R.年紀大兼好「Out」:「其實我本寫真入面仲有甜品食譜,志在同fans分享,而且我啲fans係90後多,80後少,可以理解點解Ana會睇唔明。」對於拿着檸檬影相遭狂踩,他寸嘴說:「檸檬同話梅都好新鮮,不過我鍾意檸檬多啲。」

至於被Ana力數「吱cream喺心口唔知做乜」的黃榕,表示不會為此感不快:「其實咁樣做都幾可愛,多人評都係好事。」另外,FF(x)成員鄒莉盈(Cecilia)則表示無論甚麼意見都會接受,對於被指copy cat,她解釋是刻意向前輩致敬,而泳衣顏色被指十足測試色盲,她笑言不會因被前輩踩而失去信心。