Cool爆霆鋒 冇安慰婷婷

婷婷兄長謝霆鋒與安志杰十分老友,合作拍戲之餘,也是打機發燒友。

日前霆鋒由新加坡返港,戴上黑超的他外形Cool爆,問他知否胞妹謝婷婷與安志杰分手的消息?霆鋒說:「有聽聞。(安慰佢?)唔會,佢咁大個人唔使。(因為咁影響你同安志杰兄弟情?)唔會,唔關事。(覺唔覺得可惜呢?)佢哋有自己原因。(有冇了解係咩原因?)冇了解。」昨日他則到內地開騷。