AOA 細孖撇大孖拍劇

黃浩然、關禮傑及孖女組合AOA等昨一同出席活動,AOA表示已準備好父親節禮物:「喺網上訂咗按摩椅,到時速遞一送上門,爹哋應該會好驚喜。」AOA的細孖小Ann將參演無綫新劇,大Ann笑言不妒忌:「我哋由細競爭到大,次次都係我贏,畀佢贏番次。」

黃浩然表示兩歲的大仔送了父親節卡給他做禮物:「其實係學校老師幫手,佢又有份整。本來可以參加佢學校搞嘅父親節派對,但嗰日要返公司做嘢,都幾可惜。」