Mr.靠張紙教Dash追女仔

搖滾組合Mr.最近拍攝有線節目《Mr.真搞野》介紹經典小遊戲,教大家於戶外活動時順勢追女仔!這天Mr.推介懷舊紙飛機及紙收音機,隨手一張紙就可以一齊玩,他們更與模特兒比賽,輸咗要大懲罰。

五子向來不乏女性包圍,Tom年紀輕輕已為人父,笑言最急需追女秘技的是為人老實的Dash:「Alan拎起支結他就無敵,Ronny講嘢比較風趣,MJ更加唔使講啦!我已有家室,今次主要係幫Dash囉,希望佢學到嘢啦。」稍後Mr.將到台灣拍攝奉旨「溝」台妹,Dash笑言曾到當地視察環境,夜踩單車博艷遇,可惜無功而回。