Sparkling Girls 唔介意唱洗腦歌

新進女子組合Sparkling Girls由三位成員(N'IE,TASHA,SENA)組成,近日推出新歌殺入樂壇,TASHA回想訓練時十分艱苦,她說:「我哋一齊住又一齊訓練,特別係排舞嗰陣真係好辛苦,不過我哋感情好好,互相鼓勵對方。」翻查資料,三位成員位位大學畢業,貴為高材生,TASHA表示:「我細細個就好鍾意唱歌,不過屋企人想我讀多啲書,想完成佢哋心願先出道。」近日Sparkling Girls 新歌被網友批評為「洗腦歌」,三位異口同聲表示不介意:「我哋無諗過喎!首歌咁特別又出到位,咪可以令大家記得囉!」