Niki坐大髀天華過手癮

周麗淇(Niki)、謝天華及呂慧儀等昨日到屯門宣傳劇集《女警愛作戰》,Niki在台上玩遊戲時主動坐天華大髀,即被取笑太耐冇坐男人大髀,她笑說:「都唔記得有幾耐,頭先天華摸我,我想嗌,但玩遊戲唔出得聲。(心急搵男人坐大髀?)咁男人功能唔只咁,我都有人追,睇唔啱啫。」天華反駁Niki:「佢梗係嗌啦!佢有幾可被人摸?不過我都係摸到牛仔褲。周麗淇話大結局收視過三十點會錫我喎,但錫邊度由我決定,我依家仲未諗。」

另外,穿牛仔短褲的呂慧儀險些走光,她說:「我邊有搶鏡呀?之前宣傳又話我着軍裝遮實晒。」同場的王君馨及趙希洛玩遊戲時不時烏身,搶盡「峰」頭。