Jocelyn甜蜜蜜公幹

名模夫婦Jocelyn與丈夫Anthony新年前到瑞士公幹,之後兩小口順道逗留瑞士數天,再到巴黎遊玩,整個旅程長達兩周,旅程極為浪漫,Jocelyn自嘲滑雪技術只屬BB班,反而老公是滑雪能手,在雪地上自己像小朋友般不停跌跌碰碰,經常被老公嘲笑。

Jocelyn笑言是次旅程像是第十次度蜜月,問他們有否趁機造人?她說:「最近要拍電視劇,好忙,其實我知道祖父母年紀唔細,都想我哋快啲生小朋友,但我哋想做嘢先,或者下年、下兩年,或者三年後先諗,哈哈!」