Asa學韓語引仔埋身

今時今日做o靚模,只識露事業線已經唔夠,陳靜同門師妹曾善美(Mei Mei)、王梓如(Ayu)及關紫藍(Asa)近來頻頻習舞,更要學埋外語。三個女仔當中,以Mei Mei學舞經驗最淺,每次都要花很長時間拉筋,她們以韓國風格的舞步為主,閒時狂煲韓國音樂MV偷師,最愛韓國當紅組合Big Bang。

除了一個禮拜跳足六日,剩餘時間她們還要學韓文,雖然暫時只停留在學日常用語的階段,希望有日可以流利溝通,Asa笑言學識一句很有用的韓語:「我識用韓文講『我冇男朋友』!呢句好緊要,下次去韓國旅行可以同啲靚仔講呢句!」