Jocelyn 5位數禮物贈家人

模特兒夫婦Jocelyn與老公Anthony前晚拍拖到銅鑼灣購物,主攻太陽眼鏡與銀包等配飾,原來兩人正為一眾親友準備聖誕禮物,Jocelyn說:「今年買聖誕禮物畀親友已經花咗五位數字,我哋係聖誕老人,送畀女士例如媽咪同妹妹會揀銀包等配飾,男士如爹哋同哥哥就會送佢哋一場難忘嘅體驗。」身旁的Anthony補充說:「我哋要用行動去證明自己有幾咁掛住屋企人,記得有年大家一齊坐直升機環島遊,有年就玩跳傘,今年嘅行程係秘密。」

Anthony還透露來年工作大計將會向電影方面發展,Jocelyn支持老公說:「我哋學緊國語,度假之後就開始學功夫。」Anthony笑言最想扮演英雄,Jocelyn即冧爆表示:「老公一直係我心目中嘅英雄。」