Iris勸Mia收手

「爆E超蓮」鍾采羲(Iris)對於Mia再而三「換臉」,表示希望對方「收手」,不要整上癮:「佢係咪畀醫生呃,想收佢多啲錢搞到愈整愈多!因住變咗『整容天后』!」問到Mia似不似Baby?作為Baby粉絲的Iris反應激動:「Baby靚好多!我以前都有諗過整佢個樣,但係翻版就係翻版,我唔會咁蠢同羊群心態走去整。」

關嘉美醫生表示眼部整型手術包括割雙眼皮、開眼頭及消眼袋等,至於面形就可削骨或打Botox,相對來說,削骨是大手術,削骨後要「消失」一段時間不曝光!整容兩大風險包括細菌感染及效果差強人意,隨時整到鴛鴦眼或面!