Jocelyn海邊賞煙花事後傷感

前晚在南丫島對出海面發生嚴重海難,愛出海睇煙花的名模Jocelyn及莊思敏獲悉事件後均表示難過,而一向愛熱鬧的影后劉嘉玲亦奉勸大家要珍惜眼前人。

莊思敏:希望死者安息,死難者家屬要堅強。我以前都會跟家人出海睇煙花,其實出海睇煙花唔代表危險,今次真係意外。家長與其喺課餘時間畀小朋友學語言或者樂器,不如畀小朋友學游水,因為識游水真係可以救命。

Jocelyn:前晚我同老公喺銅鑼灣近海嘅位置睇煙花,喺睇完煙花返到屋企先知發生海難,知道好多人罹難,覺得好難過,好慘。尋日睇新聞報道,又有好多人同我講呢件事,大家都好傷感。

劉嘉玲:好難過、好悲傷!尤其中秋佳節係團圓時候,但有家庭要面對生離死別,加重悲傷。自己設身處地諗會好難受,印證世事好無常,大家要珍惜擁有的一切!