Shine飛債纏身嗌頭痛

組合Shine於8月份演唱會將正式加場至三場,飛債纏身的二子笑言連自己都要被cut飛,大叫頭痛!成員天佑透露已開始密密練歌。問到演唱會上會唱甚麼歌?天佑笑言:「會唱番入行試音時啲歌,我鍾意陶喆嘅歌,(依家唱番點?)有進步囉!」