Mia 自製手繩鎖男友

最近忙為寫真戰準備的模媽陳靜儀(Mia),日前特地到銅鑼灣飾物店向老闆偷師,炮製情侶飾物冧男友。當日Mia自家製了一對心形鎖牌手繩和鎖匙手繩,她笑言要藉此箍實男友,她說︰「我好少自己整嘢送畀人,所以今次覺得好有意義,我會叫佢每日都戴住,防止其他女仔埋身。」Mia對於今次的設計非常滿意,又稱對自製飾物產生興趣,但不會創業開飾物店。