RubberBand笑對公司地震

樂隊RubberBand(RB)前晚出席活動,講到日本再次發生地震,更發出海嘯警報,與金牌大風傳「地震」程度一樣密?RB笑言:「又講海嘯又講地震,好多自然現象喎,但So Far人事變動都冇乜嘢。(係咪約滿前最後一張碟?)總之唔會因為係最後一張碟而放鬆去做。(傳雷頌德帶你哋過檔?)唔一定,佢會以我哋前途為大前提,唔會因為邊間而去。」