Twins捐二手衫義賣

Twins昨日到電台宣傳新碟,兩人透露正計劃在月中舉行為期兩星期的二手衫義賣活動,阿嬌說:「我哋舊衫太多,放喺度又冇用,咁不如拎出嚟義賣。」

阿Sa更豪言不管收入如何,都會捐出20萬元到受助的食物銀行:「我哋有留意新聞,知道有好多低收入家庭,連開飯都有困難,所以先計劃想幫佢哋。」

提到TVB傳與四大唱片終極破冰,歌手們可自由亮相其他電視台,Twins齊齊表示是好現象,但對自己的合約商討就交回公司去處理。