Faye@MVG最憎「眼闊肚窄」

五人女子跳唱組合MVG成員魏采彥(Faye),十分注重環保,為了避免使用膠袋,她平時都會自備購物袋,對環保袋的質量亦有一定研究,她表示:「我出街一定會自備購物袋,而且我發現一啲超級市場有售嘅膠質環保袋都係冇咁襟用,都係一啲布面質地嘅環保袋比較好!」Faye亦非常珍惜樹木及紙張,出街會自備手巾仔,如非必要都不會用紙巾!

Faye在家中亦會將垃圾分類,亦會把廚餘同其他垃圾分開,而且為咗減少製造廢物,出街都會帶水樽!Faye更會向身邊好友宣揚環保訊息,她坦言:「當我見到朋友浪費食物時,我就會好忟憎,我希望大家可以珍惜食物,如果怕食唔晒啲飯可以要求『少飯』,又或者同朋友share!」