Vilian做老闆死頂飲紅酒

冬甩成員劉瑋欣(Vilian)日前被揭戀上文詠珊(JM)有錢舊愛李冠峰,她近來創業做老闆,斥資6位數搞紅酒買賣生意,直言全部私己錢,絕無叫男友投資。而她的公司會以售賣意大利入口靚酒為主,因為其母跟幾個意大利酒莊相熟。

她特地去上品酒課程,打算將來做品酒師之餘,亦可教授客人試酒一招半式,原來她之前並不喜愛飲酒,但為了生意着想都要頂硬上:「我酒量本來都好差,依家愈來愈好,不過我都係唔多鍾意飲紅酒,可能因為紅酒唔會放落雪櫃,我比較鍾意飲凍嘢!」