Lavina自決「事業線」

o靚模鍾璧而(Lavina、前名鍾蕙芝)去年書展推出慈善寫真後就潛水失去蹤影,原來她放了一個長假讓自己好好休息:「之前幾年不停做嘢都冇停過,一直都冇時間搵朋友,所以趁放假去唔同嘅國家旅行同探朋友!」直至近月才開始接模特兒工作密謀復出。

不過她現階段最急切的,就是搵個講心唔講金的經理人,為她安排工作:「對我嚟講,錢唔係第一位,想搵個真係對我好、關心我嘅經理人。」暫時無經理人約束的她表示最開心是可以着自己鍾意的衣服,笑言自己主宰「事業線」的生殺大權,露與不露全由自己控制,收放自如!

攝影:秦健輝

服裝:ROXY