Alice B.戀富二代傾唔掂數

第四代Canon女模Alice B.樣靚身材正,加上又單身,所以身邊男伴如車輪轉。連日來Alice被拍到有不同國籍男士陪食陪煲煙,當中與富二代Josepe打得最火熱,Alice登堂入室返男方家,可惜神女雖有心,但就無膽闖情關。

現時單身的模特兒Alice B.連日來與不同異性約會,本地及外籍均有,當中包括揸Benz的富二代Josepe,Alice還踩上男方家短聚,可見雙方關係不淺。

早前,Alice出席完活動後,便會合一名中國籍、打扮斯文的眼鏡男,二人在尖沙咀乘渡輪過海,期間眼鏡男陪Alice煲煙又撩她傾偈,表現體貼,不過,Alice似乎對眼鏡男興趣不大,二人全程行到離行離列,眼鏡男送完Alice過海後便無下文,Alice獨自返家。

登名車入豪宅

到了另一日,Alice轉口味改與外籍男士約會,二人到食店歎下午茶,期間煙癮發作的Alice與外籍男士走到食肆門外一齊煲煙,但就明顯保持距離,看來外籍男亦非Alice杯茶。食飽後,富二代Josepe現身會合二人,雖然Alice與Josepe未有親密舉動,但最後Alice登上Josepe的Benz,座駕直駛男方位於半山的豪宅,二人單獨談心,明顯Josepe最討Alice歡心。

曾經想過發展

異性緣絕佳的Alice並非日日與異性約會,隔了數日,Alice獨自一人逛街,表現自得其樂,她還在街邊篤魚蛋,身為知名女模的她懶理儀態,大啖大啖邊行邊食,舉止豪邁,無視旁人目光。

記者致電Alice,問她是否與Josepe拍拖,她大讚對方是好男仔,並直言有想過跟他發展,Alice說:「佢係我一個好好嘅朋友。咁講可能好神奇,其實我哋有當面傾過拍唔拍拖呢個問題,但我哋兩個都覺得保持住我哋嘅友誼會好啲。(怕無咗個朋友?)係呀!佢係我最好嘅朋友。如果發展咗做情侶,就要冒住友情被影響嘅風險。」

文:名人組 攝:追蹤組