Alice B.自爆約會對象非男模

第四代Canon女Alice B.昨日為時裝騷擔任模特兒,仍然單身的她表示已有一名對象約會中,但未知會否有發展機會,不過她斷言不會選擇同行做男友,她解釋:「因為男模特兒好姿整,仲姿整過我。我鍾意藝術家多啲,做音樂之類。」她稱在萬聖節期間會到倫敦,但強調只是與大班朋友同行。

另外,對於有疑似Jessica C.的淫照流出,Alice初時以為只有沖涼照,後得悉還有淫照,即大表震驚:「佢好不幸,拍咗要小心處理,呢啲真係好嚴重同負面。(有冇人叫你拍?)有好多人問我有冇性感相同影片,以前男友都有問過,但我從來唔會咁做。(對Jessica前途好大影響?)唔會,佢仲好後生,可以從錯中學習。」