Mr.講感情乘機sell歌

樂隊Mr.昨日到電台宣傳演唱會DVD,成員阿Dash表示與DJ路芙相熟,每次上她節目都被叫收聲:「我成日同佢鬥嘴,因為佢講嘢好好笑!(你鍾意佢?)鍾意佢啲鬼古。」提到他們分別被影到拍拖,Alan說:「同阿妹、朋友出街啫。(你哋都穩定?)好似我哋首《小傳奇》啦!即係追求浪漫與和平,唔追求Wild。」與DJ卓韻芝已分手的MJ則稱:「依家有拍拖。(阿芝知唔知?)唔會特別同佢講。」

提到無綫高層陳志雲涉貪無罪釋放,身為四大唱片歌手的Mr.表示:「我哋一向順逆都係咁做,有個平台當然係好,希望合作愉快。」