Ice處女下海狂練口技

o靚模組合冬甩的Ice(周梓盈)早前處女下海,為模特兒比賽擔任司儀,超緊張的她為避免口窒窒,早在之前一晚狂練口技:「除咗準備扮靚之外,仲狂讀急口令,希望到時唔好食螺絲。」

Ice自言一向口才不算太好,但入行後經常出席公開活動,令她變得大膽:「以前都會怯場o架!做司儀好考臨場反應,所以今次算係挑戰!」她表示除了繼續做Model,現在還可開發做司儀的路:「嚟緊我仲會繼續做,今次雖然客戶有讚我,但我唔係咁滿意,希望下次表現好啲!」當日有份撐場的冬甩好姊妹Elke(陳芷敏)亦對Ice有讚冇彈,她表示很多稿都是臨時加插,足見Ice轉數快。