Mandy Lieu 憂心仙台人與物

混血名模Mandy Lieu去年十月開始為now擔任旅遊節目主持,有機會走勻整個日本。一月剛到過仙台的她,眼見當地災情嚴重,腦海中即泛起昔日在海邊見過的人和事物。她說:「諗起見過嘅漁夫,唔知佢哋有冇事,好為佢哋擔心。仙台係一個好靚嘅小城市,人好熱情又友善,好友善對待陌生人。天災好多嘢都做唔到,惟有祈禱,如果有乜可以幫手都會盡力做。」她坦言若地震當日身在仙台,會不知如何是好。

由於地震發生後引發海嘯,曾有警報會波及台灣,Mandy表示當時身旁一位女同事因丈夫在台灣公幹,非常擔心,只有不斷祈禱,幸最終無事。今後Mandy每年的願望都是平安及開心,簡單已足夠。