Gia Paige吐氣揚眉

做人要發奮向上、努力不懈,咁自然有機會成功,啱唔啱?啱到絕啦,你睇美國脫星Gia Paige,佢今日成功喇,成功捧走Alt Awards嘅大獎「Adult Actress of the Year」,真係恭喜晒呀!但當你問獎項係按乜條件去衡量?唔好意思,連大會都冇解釋,總之得主就係Gia Paige啦!咁細佬嘗試旁敲側擊Gia Paige過去一年嘅演出,發現係佢非常勤力,演出過55部四仔,但居然一個獎都冇攞過,喺2017年仲誇,拍咗70部四仔,又係一個獎都冇得攞,只係得個砌字!一個砌足多年,有條件又有實力嘅脫星,居然冇人賞識,確實係過分,或者大會都留意到Gia Paige對業界嘅貢獻,所以咪頒個「Adult Actress of the Year」安慰佢囉!

撰文:祖