Kayden Kross擺明掠水

又係「女神」Kayden Kross!個個都知佢有限度復出拍女同四仔,咁就算有新聞都係同囡囡有關,係咪好悶呢?細佬都覺得悶,但唔講又對唔住四仔迷,事關阿姐決定全面復出喇!

唔係啩?咩唔係呀!所謂有錢使得鬼推磨,Kayden姐依家要孭起成個網站,唔努力搵錢點得呢!最近鹹網「BANG!」有新片推出,故事講述久未同男優肉搏嘅Kayden姐搓波扭籮色誘對手,跟住喺梳化擔擔抬抬,玩埋前後門,最後口中爆發收場,而Kayden Kross因為拍呢部四仔成為該網站嘅9月之星「September Ambassador For Bang!」。不過呢啲濕碎啦,因為巴打只關心邊個男優咁幸運可以親近女神?唔使估喇!之唔係佢嘅男優老公Manuel Ferrara囉!

唓,咁佢哋兩夫妻返歸砌到飽都得啦,拍四仔嚟呃錢咩!無錯,呢套女神復出四仔擺明係掠水,大家想睇全片要畀月費,而預告片同「賽前寫真」乜都冇得睇,唔係掠水係咩呢?另外,官方為隆重其事,特別炮製咗一個女神訪問,3分半鐘內容都係女神喺度齋噏,忠實粉絲唔好錯過!

撰文:祖