Panty Pops底褲誘惑

底褲迷又點會唔識Evil Angel嘅長壽四仔系列Panty Pops先?咪以為鹹網只有重口味後欄大戰,查實底褲四仔都有好多選擇,明嘅,女人着住性感底褲同男優執劑,巴打諗起都High啦!更抵死係主理人兼男優導演Kevin Moore本身都係超級底褲迷,每鑊要囡囡換十幾條底褲同佢砌,單係前奏自摸都換足半打啦!況且脫星玩底褲唔係求其着住爆就算,起碼都要跳Part籮柚舞,再勁啲嗰批仲識得變「魔術」,成條底褲被黑洞吞沒!先旨聲明,Panty Pops只玩底褲,所以四仔絕不揼波鐘,一開場就追住底褲嚟玩,平均每段片得廿分鐘左右。此外,導演喺年初話要將系列提升到另一層次,因此四仔畫質嚟緊會升呢到4K,但係更新次數就會減少,唔怪得呢半年咁少好嘢啦!

網址:http://www.pantypops.com

撰文:祖