Tasha Reign爭崩頭?

究竟Elegant Angel搞乜鬼?剛啱先打破多年慣例簽咗「籮霸」Alexis Texas,三日唔夠又簽埋Tasha Reign,莫非佢哋嚟緊有大計?定有感自己聲勢大不如前,被新片後來居上,所以要盡地一鋪跟同行死過呢?答案只有Elegant Angel總裁Jerry E先知,至於另一邊廂,脫星Tasha Reign其實早就同Elegant Angel合作無間,早喺2月推出個人擔大旗作品《Hard Reign》,四仔中阿妹更首次玩DP,兩支大炮共冶一「洞」,好勁呀!對於今次簽為合約脫星,Tasha當然興奮到爆,但問題嚟喇,Alexis Texas係姐級,而Tasha Reign喺行頭又係姐級,究竟公司會落重本喺邊個身上呢?現實就係簽Alexis先嘅,點秤都係師姐啦,咁係咪代表Alexis被睇高一線呢?

但呢壇嘢最終得益睇怕都係Elegant Angel,正所謂一山不能藏二虎,爭表現爭出位爭粉絲乜都爭,一場惡鬥在所難免,片廠坐享其成仲有人免費宣傳,果然係商家佬呀!

撰文:祖