Allie Haze 預約!捕獲!

大明星難約訪問,原來脫星仲難呀!咪以為係脫星扮高貴喎,其實係因為「土地太足」問題啫,全美共有50個州,較為有名嘅脫星要為拍完四仔「巡迴」宣傳經已成為慣例,順道去當地夜場「登台」搵銀,咁所以,要面對面做訪問,一係大型博覽或頒獎禮,否則就係當事人嗰期去開嗰度出騷先有得諗,而平日網友睇到嘅大多數訪問,其實都係電郵或電話訪問,對答公式之餘,部分更Hea到你唔願睇添!

咁同四仔女神Allie Haze有乜關係?Hea當然唔係佢啦,反而佢仲好樂意同傳媒吹水,只不過佢「堅離地」,難約到約足兩年先成功訪問到,咁難怪其他成人傳媒都將訪問轉載,標題更要係阿妹個名前加句「萬眾矚目」啦!事緣一月底阿妹出席完四仔頒獎禮,然後過咗丹佛Denver出騷,咁啱資深四仔評論員Captain Jack又喺嗰度,方可撮合今次嘅世紀訪問咋!Captain Jack劈頭一句就話 是次訪問早應該兩年發生,可惜阿妹都忘記得一乾二淨,加上佢愈砌愈忙,根本無機會坐低慢慢吹喎!亦由於時光飛逝,眨眼Allie妹已入行7年,過去幾年更躋身一線脫星,唔識得佢嘅巴打都會聽過晒阿妹啲威水史,呢個訪問結果變成「舊聞」,Allie爆盡個人「前世今生」,過萬字訪問睇到J都軟埋,真係有興趣先好睇啦!

撰文:祖