Game艷之談:奇謀為爭仔

好食嘅嘢要添食,好玩嘅遊戲梗係唔可以畀佢停,因此日本人氣電玩公司Marmalade,喺去年8月推出十八禁遊戲《Primal × Hearts》後,宣布將喺今年同月推出續集《Primal × Hearts 2》,以滿足意猶未盡嘅玩家。

故事講述前作六年後嘅學園愛情故事,男主角放完暑假後,轉到新學園開始新嘅生活,卻估唔到甫踏入學園,就被兩班女生扯住,原來佢哋係兩個敵對社團月華會同天道會。由於兩個社團支持者人數一樣,故此長久以嚟都紛爭不斷,眼見家陣有新學員加入,於是各出奇謀拉攏男主角,希望成為最大社團並將對方擊倒。喺眾女一男嘅情況下,男主角既要幫忙搞文化祭同體育祭,又要周旋眾女嘅情慾糾纏間,真係忙到出晒煙呀!

撰文:魂