Jenna姐出情色小說

美國富豪脫星Jenna Jameson由入行到引退,一直新聞多多,而且以負面居多,但無阻歐美男人對佢嘅愛戴同幻想,多年嚟Jenna姐喺傳媒心目中亦係最具娛樂性及入屋脫星,男女老幼都識得佢!咁巴閉,或者係因為佢早年推出一本回憶錄《How to Make Love Like a Porn Star》全球賣過百萬本有關!

今日Jenna姐再次挑戰自己,親自撰寫情色小說《Sugar》,故事以佢自己嘅人生經歷作背景,講述一位樣貌架生兼備嘅靚女,一心加入脫星界,情節既浪漫又真實。而Jenna姐喺記招對傳媒話今次寫小說,心情興奮又極具挑戰性。查實一句到尾,阿姐你個朵咁響,莫講話出小說,你再度剝清出本寫真,閒閒哋都賣過千萬本啦!

撰文:祖